CLP etikettering

Herziening Indeling, Etikettering en Verpakking (CLP)

Over de herziening van REACH schreven we een paar maanden geleden al.

Maar binnen de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen (Chemicals Strategy for Sustainability, CSS) is er ook een herziening van de CLP-verordening op komst. Deze verordening met verplichtingen voor de indeling, etikettering en verpakking is belangrijk voor iedereen die te maken heeft met gevaarlijke stoffen.

De belangrijkste wijziging is dat de Europese Commissie van plan is om nieuwe gevarenklassen toe te voegen voor stoffen met de volgende stofeigenschappen:

  • Endocrine Disruptors (ED)
  • Persistent, Bioaccumulative and Toxic (PBT)
  • very Persistent and very Bioaccumulative (vPvB)
  • Persistent, Mobile and Toxic (PMT)
  • very Persistent and very Mobile (vPvM)

Dit betekent dat etiketten op de verpakkingen, veiligheidsinformatiebladen en REACH-registratiedossiers bijgewerkt moeten worden. De herziening zal een groot effect hebben op alle sectoren in de chemische keten.

Cefic (European Chemical Industry Council), de belangrijkste Europese handelsvereniging voor de chemische industrie die nauw samenwerkt met de Europese instellingen en EU-lidstaten, publiceerde een 8-punten actieplan voor een effectieve herziening van de CLP-verordening. De VNCI, de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, is een voorstander van gerichte aanpak in lijn met de doelen van de CSS. Ook op hun website zijn de 8 actiepunten te vinden.

Het is nog niet bekend wanneer de wetgevingen van kracht gaan worden, maar we houden jullie op de hoogte.

Bronnen: VNCI en Cefic


Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.