Helpdesken RIVM gaan bijdragen aan Informatiepunt Omgevingswe

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

WET- EN REGELGEVING – Drie helpdesken van het RIVM gaan bijdragen aan de beantwoording van vragen via het Informatiepunt Omgevingswet. Dit informatiepunt ontsluit vanaf komend najaar kennis die verband houdt met de Omgevingswet. De bijdrage van het RIVM is vastgelegd in een samenwerkingsdocument, dat is ondertekend door de partners die met het Informatiepunt gaan samenwerken.

De RIVM-helpdesken bieden informatie over Europese stoffenregelgeving (Chemische stoffen goed geregeld), stoffeninformatie voor bevoegd gezag (Risico’s van stoffen) en informatie over genetische modificatie (ggo-vergunningverlening). De vraagbeantwoording via het informatiepunt wordt toegevoegd aan de bestaande werkzaamheden van de helpdesken.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberi…

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.