Helpdesken RIVM gaan bijdragen aan Informatiepunt Omgevingswe

WET- EN REGELGEVING – Drie helpdesken van het RIVM gaan bijdragen aan de beantwoording van vragen via het Informatiepunt Omgevingswet. Dit informatiepunt ontsluit vanaf komend najaar kennis die verband houdt met de Omgevingswet. De bijdrage van het RIVM is vastgelegd in een samenwerkingsdocument, dat is ondertekend door de partners die met het Informatiepunt gaan samenwerken.

De RIVM-helpdesken bieden informatie over Europese stoffenregelgeving (Chemische stoffen goed geregeld), stoffeninformatie voor bevoegd gezag (Risico’s van stoffen) en informatie over genetische modificatie (ggo-vergunningverlening). De vraagbeantwoording via het informatiepunt wordt toegevoegd aan de bestaande werkzaamheden van de helpdesken.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberi…

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.