Heeft u POP-stoffen op voorraad?

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

POP-stoffen zijn persistente organische verontreinigende stoffen. Ze zijn een risico voor onze gezondheid en het milieu en daarom gelden er strenge, internationaal vastgelegde regels voor het omgaan met POP-stoffen. In de EU-verordening over POP-stoffen (EU 2019/1021) is geregeld dat u jaarlijks melding moet maken als u een POP-stof in een hoeveelheid van 50 kilo of meer op voorraad heeft. Dit kan zijn als stof zelf, als bestanddeel van een mengsel en/of in een voorwerp.

lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.