Heeft u POP-stoffen op voorraad?

POP-stoffen zijn persistente organische verontreinigende stoffen. Ze zijn een risico voor onze gezondheid en het milieu en daarom gelden er strenge, internationaal vastgelegde regels voor het omgaan met POP-stoffen. In de EU-verordening over POP-stoffen (EU 2019/1021) is geregeld dat u jaarlijks melding moet maken als u een POP-stof in een hoeveelheid van 50 kilo of meer op voorraad heeft. Dit kan zijn als stof zelf, als bestanddeel van een mengsel en/of in een voorwerp.

lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.