AenO2

Handreiking gevaarlijke stoffen door A&O-fonds Waterschappen gepubliceerd

Bij organisaties in de sector waterschappen, in het bijzonder bij de waterschappen zelf, zijn er risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Medewerkers van verschillende afdelingen kunnen op verschillende manieren mogelijk in contact komen met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan medewerkers die werken op de waterzuivering, maar ook aan medewerkers buitendienst, handhavers en medewerkers die betrokken zijn bij baggerwerk en grondverzet werkzaamheden. 

Handreiking Gevaarlijke stoffen (2021)

Door het A&O-fonds Waterschappen is samen met een klankbordgroep van professionals uit de sector een handreiking Gevaarlijke stoffen opgesteld. De handreiking biedt organisaties een hulpmiddel om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek zonder risicovolle blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen. Deze handreiking is niet getoetst door de Inspectie SZW en heeft dus niet dezelfde status als een arbocatalogus.

Download de handreiking

PS: Bij 3.4.2 Toetsen aan grenswaarde wordt gerefereerd aan ECEDOC-TRA. Deze rekenmethode is de basis van Toxic Blootstellingsberekeningen Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.