Handreiking gevaarlijke stoffen door A&O-fonds Waterschappen gepubliceerd

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

AenO2

Bij organisaties in de sector waterschappen, in het bijzonder bij de waterschappen zelf, zijn er risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Medewerkers van verschillende afdelingen kunnen op verschillende manieren mogelijk in contact komen met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan medewerkers die werken op de waterzuivering, maar ook aan medewerkers buitendienst, handhavers en medewerkers die betrokken zijn bij baggerwerk en grondverzet werkzaamheden. 

Handreiking Gevaarlijke stoffen (2021)

Door het A&O-fonds Waterschappen is samen met een klankbordgroep van professionals uit de sector een handreiking Gevaarlijke stoffen opgesteld. De handreiking biedt organisaties een hulpmiddel om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek zonder risicovolle blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen. Deze handreiking is niet getoetst door de Inspectie SZW en heeft dus niet dezelfde status als een arbocatalogus.

Download de handreiking

PS: Bij 3.4.2 Toetsen aan grenswaarde wordt gerefereerd aan ECEDOC-TRA. Deze rekenmethode is de basis van Toxic Blootstellingsberekeningen Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.