Handreiking Elektriciteit Opslag Systemen (EOS > 20 kWh Li-ION)

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Handreiking EOS

De risico’s van lithium-ion accu’s (lithium ion energiedragers) zijn als gevolg van de vergroting van de schaal en het ontstaan van nieuwe toepassingsgebieden toegenomen, maar desondanks is het regelgevend kader nog beperkt. Zo zijn er in de praktijk nog geen vergunningseisen voorhanden en kan iedere gemeente afzonderlijk eisen stellen. Om een begin te maken met een regelgevend kader is deze handreiking opgesteld. Deze handreiking geeft richtlijnen ten aanzien van de systemen om energie op te slaan in grote hoeveelheden, de zogenaamde Energie Opslag Systemen (EOS) of soms in de volksmond “buurtbatterij” genoemd. Tevens kan de handreiking worden gebruikt voor het ontwikkelen van een document deel uitmakend van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS ten aanzien van het veilig plaatsen en gebruik van een EOS.

Download de handreiking

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.