thumb_Gevaarlijke stoffen kankerverwekkend

Grip op blootstelling gevaarlijke stoffen

Als veiligheidsprofessional/werkgever rust de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving op uw schouders. Zeker wanneer er chemische producten aanwezig zijn, kan dit een flinke uitdaging zijn. Gelukkig zijn er verschillende instanties die u hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld het I-SZW, met het bekende vierstappenmodel en de hieraan gekoppelde zelfinspectie.

Voor de uitvoering van het vierstappenmodel zijn diverse tools in de markt. Met Toxic Productregistratie heeft u actuele, gecontroleerde productgegevens in huis en altijd actuele rapportages en Werkplek Instructiekaarten. Aanvullend kunt u bij stap 2 met Toxic Blootstellingsberekeningen vervolgens een schatting maken van de blootstelling aan chemische producten op de werkvloer. Dit Tier 1 model (gebaseerd op ECETOC-TRA) biedt snel grip op de geschatte blootstelling van ieder werkproces. Zo weet je direct welke processen risicovol zijn en dus extra aandacht verdienen.

De meerwaarde van een kerndeskundige

Maar let wel: met een schatting van de blootstelling, bent u nog niet klaar. Bij alle tools voor blootstellingsschattingen, plaatst het SZW namelijk de volgende kanttekening: ‘Welke tool u ook toepast, u bent zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan.’

Om er zeker van te zijn dat de tool op de juiste manier is ingevuld en wordt toegepast wil de inspectie een onderbouwing en zult u hiervoor een kerndeskundige moeten raadplegen. Alleen een kerndeskundige kan op basis van eigen bevindingen verklaren of de schatting klopt. Hij of zij kan bij een te hoge geschatte blootstelling de werksituatie beoordelen. En waar de werksituatie te risicovol blijft om te beoordelen aan de hand van een schattingsmodel zal het ten alle tijden noodzakelijk blijven om te meten. De kerndeskundige kan direct met u meedenken en maatregelen aandragen die adequaat zijn om de blootstelling effectief terug te dringen. 

Wanneer u bezoek verwacht van het I-SZW, is het ook altijd raadzaam om contact op te nemen met een kerndeskundige. Diegene kan u adviseren, voordat de inspectie op bezoek komt, over de eventuele pijnpunten die uit de berekeningen naar voren komen .

Praktijkcase: blootstellingsduur

Een schattingstool is dus een goed hulpmiddel, maar het invullen hiervan (zeker als u naast Toxic ook nog gebruik maakt van een complexer Tier 2 model) is altijd foutgevoelig. Zo zien wij bijvoorbeeld dat de duur van blootstelling nog wel eens onderschat wordt.

Wanneer er bijvoorbeeld een oppervlak wordt gereinigd met een doekje met chemicaliën wordt vaak alleen de duur van die handeling opgenomen in een schattingstool. Je zal dit doekje echter ook weggooien na gebruik. Als dit gebeurt in een prullenbak in de werkruimte, dan zullen de chemicaliën uit dat doekje nog lange tijd uitdampen. Daardoor is de duur van de blootstelling dus vele malen langer dan de duur van de handeling zelf.

Toxic Kennissssie en advies

Maakt u dus gebruik van Toxic Blootstellingsberekeningen of van een andere schattingstool? Dan weet u direct welke processen risicovol zijn en dus extra aandacht verdienen. Laat daarna vervolgens altijd een kerndeskundige controleren of u dit op de juiste manier hebt berekend en bespreek welke vervolgstappen nodig zijn. Natuurlijk kunnen wij u verwijzen naar een betrouwbare kerndeskundige. Neem hiervoor, of bij verdere vragen, gerust contact op met het Toxic team via 070-3780162 of toxic@sdu.nl. Ook kunt u zich nog inschrijven voor de komende Toxic Kennissessie in het Van der Valk Hotel Vianen – Utrecht op 14 oktober a.s. van 12:00 – 16:30 uur waar ook de onderbouwing bij een blootstellingsberekening en andere onderwerpen aan bod komen. 

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.