deel 2 whitepaper cover

Gratis Toxic Whitepaper Hoe invulling te geven aan de blootstellingsbeoordelingsplicht

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, krijgen te maken met veel verplichtingen waaraan moet worden voldaan. Die gaan veel verder dan alleen maar het registreren van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Denk maar aan het vaststellen van de blootstelling en het nemen van de benodigde maatregelen om ervoor te zorgen dat er veilig met de stoffen kan worden gewerkt. 

In deze whitepaper gaan we in op deze verplichtingen en hoe daar op een praktische wijze invulling aan kan worden gegeven. Een overzicht wordt gegeven van de beschikbare tools om de blootstelling te schatten, de betrekkelijkheid van die tools en van metingen. Ook wordt beschreven hoe ver gegaan moet worden met maatregelen: verder dan de wettelijke verplichtingen, maar ook weer niet te ver.

Download deze whitepaper

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.