Goede resultaten tuinbouw herinspectie SZW

Bedrijven in de glastuinbouw en paddenstoelenteelt laten sterke verbeteringen zien bij herinspecties door Inspectie SZW.

In 2015 hebben herinspecties plaatsgevonden bij 95 bedrijven in de glastuinbouw en paddenstoelenteelt. Bij deze bedrijven was in 2014 één of meerdere overtredingen geconstateerd op naleving van de Arbowet- en regelgeving. Uit de herinspecties bleek dat er slechts bij drie bedrijven sprake was van soortgelijke tekortkomingen. Dat blijkt uit het onderzoek naar de capaciteit van de Inspectie SZW in opdracht van het ministerie van SZW, uitgevoerd door ABDTOPConsults.

Cijfers

De Inspectie SZW heeft in 2015 in totaal 512 inspecties uitgevoerd in de agrarische en groene sector. Bij 82 was een onderzoek naar arbeidsmarktfraude de aanleiding voor het onderzoek. Bij de groente- en siertelers werden van de 335 inspecties bij 166 bedrijven 329 overtredingen vastgesteld in 2015. Daarnaast werd bij 42 van de geïnspecteerde bedrijven blootstelling aan gevaarlijke stoffen geconstateerd.

Capaciteit

Het onderzoek naar de capaciteit van de Inspectie SZW kwam er na politieke druk om te onderzoeken of de Inspectie SZW wel voldoende bedrijven bezoekt jaarlijks. Op die vraag komt geen duidelijk antwoord. De onderzoekers stellen geen duidelijk tekort aan capaciteit te hebben aangetroffen, maar het onderzoek werd bemoeilijkt door het ontbreken van een duidelijke politieke norm voor inspecties en door een gebrekkige verantwoording van de Inspectie SZW van haar werk zelf.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.