Gezondheidsraad Risico’s van orale blootstelling aan asbest

Gezondheidsraad

Lopende activiteit – Asbest is een kankerverwekkende stof. Mensen kunnen er ziek van worden als ze asbestvezels in de lucht inademen. Er zijn echter nog maar weinig data over de effecten van het inslikken van asbest en de data die er zijn geven geen eenduidig beeld. Asbest kan in zeer lage concentraties in drinkwater terechtkomen doordat een deel van het drinkwaterleidingnet bestaat uit asbestcementbuizen.

De staatssecretaris van IenW vraagt de Gezondheidsraad om advies over het risico van orale blootstelling aan asbest, bijvoorbeeld via drinkwater. Ook vraagt de staatssecretaris om de verschillende onderzoeken over het jaarlijkse aantal asbestslachtoffers in Nederland als gevolg van blootstelling in het verleden te duiden. De onderzoeksresultaten lopen namelijk uiteen.

Lees meer

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.