Gezondheidsraad adviseert lagere grenswaarde dieselmotoremissie (DME)

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Poster Beperk DME

Deel op social media:

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar een vast te stellen grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan dieselmotoremissie (DME). 

De aanleiding voor het onderzoek is het feit dat dieselmotoremissie in Nederland op de lijst van kankerverwekkende stoffen staat. Hierdoor geldt een verplichting om de blootstelling maximaal te verminderen. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers die beroepsmatig zijn blootgesteld aan DME vaker longkanker ontwikkelen dan een niet blootgestelde groep.

Lees meer

Zie adviesaanvraag

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.