Gezondheidskundige advieswaarde voor isocyanaten

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

2brp4rvmvc5v9hgnv5n7_400x400

In november 2018 heeft de Gezondheidsraad een gezondheidskundige grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan di- en triisocyanaten afgeleid van 0,10 µg NCO/m3. Dat advies levert uitdagingen op, zowel voor de verschillende industrieën om aan deze nieuwe grenswaarde te voldoen, als ook voor arbeidshygiënisten om deze isocyanaten met voldoende gevoeligheid te kunnen meten. Momenteel loopt bij de SER nog een haalbaarheidstoets voor de grenswaarde voor isocyanaten en elders in deze Thema-Nieuwsflits wordt ook ingegaan op de consequenties voor de te hanteren meetmethoden.

Maar waarom is deze grenswaarde nu zo laag en hoe komt de Gezondheidsraad tot de afleiding van deze grenswaarde? In dit stukje wil ik een paar elementen uit het advies halen om dit toe te lichten.

Lees meer

 

Download ook Toxic Whitepaper Isocyanaten en PUR

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.