Gevaarsindeling van CMR-stoffen – wettelijke kaders Europese en Nederlandse wetgeving

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Wet-en-Regelgeving-1 (1)

We ontvangen veel vragen over de gevaarsindeling zoals die in Toxic® (Safety Solution) wordt gehanteerd voor CMR-stoffen.

We ontvangen veel vragen over de gevaarsindeling wordt gehanteerd voor CMR-stoffen. Dit omdat in veel gevallen het product volgens het (M)SDS niet is ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch maar bijvoorbeeld volgens Toxic (Safety Solution) wel. Enige toelichting over dit punt is dus op zijn plaats. De Nederlandse Arbowetgeving geeft aan dat werkgevers verplicht zijn hun medewerkers tegen blootstelling aan CMR-stoffen te beschermen. Vanuit deze zorgplicht moeten zij ervoor zorgdragen dat de producten waarmee er in hun bedrijf wordt gewerkt, goed zijn ingedeeld ofwel geclassificeerd. De SZW-lijst is door de Nederlandse overheid samengesteld om uw producten juist te classificeren.

Download de uitleg.

 

 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.