Eu vlaggen

Gevaarlijke stoffen op het werk: EP keurt akkoord voor strengere EU-regels goed

Het EP geeft definitief groen licht voor een herziening van de EU-regels inzake de beperking van de blootstelling

Het EP geeft definitief groen licht voor een herziening van de EU-regels inzake de beperking van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen op de werkplek: EP keurt akkoord voor strengere EU-regels goed

  • Bindende maximale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan reprotoxische stoffen
  • Grenswaarden vastgesteld voor acrylonitril en nikkelverbindingen, verdere verlaging van de grenswaarde voor benzeen
  • Betere opleiding van zorgmedewerkers voor de omgang met gevaarlijke geneesmiddelen

Lees het persbericht

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.