Gevaarlijke stoffen op het werk: EP keurt akkoord voor strengere EU-regels goed

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Eu vlaggen

Deel op social media:

Het EP geeft definitief groen licht voor een herziening van de EU-regels inzake de beperking van de blootstelling

Het EP geeft definitief groen licht voor een herziening van de EU-regels inzake de beperking van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen op de werkplek: EP keurt akkoord voor strengere EU-regels goed

  • Bindende maximale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan reprotoxische stoffen
  • Grenswaarden vastgesteld voor acrylonitril en nikkelverbindingen, verdere verlaging van de grenswaarde voor benzeen
  • Betere opleiding van zorgmedewerkers voor de omgang met gevaarlijke geneesmiddelen

Lees het persbericht

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.