SZWlijst

Gepubliceerd op 2 juli 2018 de nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

De nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen verschijnt 2 keer per jaar. Dit is de lijst 2 juli 2018 de nieuwe SZW-lijst.

De nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen verschijnt 2 keer per jaar. Dit is de lijst van 2 juli 2018 de laatste SZW-lijst.

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

 – door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG, en/of

 – door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

Deze lijst is belangrijk om de gevaarlijke stoffen/chemische producten uit uw wettelijk verplichte stoffenregister te classificeren zodat u de juiste WIK’s (werkplekinstructiekaarten) kunt maken en/of op zoek kunt gaan naar vervanging.   

Zie de nieuwe SZW lijst

Zie ook de Toxic webinar ‘De nieuwe SZW lijst, wat te doen?’

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.