Gepubliceerd op 2 juli 2018 de nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

SZWlijst

De nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen verschijnt 2 keer per jaar. Dit is de lijst 2 juli 2018 de nieuwe SZW-lijst.

De nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen verschijnt 2 keer per jaar. Dit is de lijst van 2 juli 2018 de laatste SZW-lijst.

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

 – door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG, en/of

 – door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

Deze lijst is belangrijk om de gevaarlijke stoffen/chemische producten uit uw wettelijk verplichte stoffenregister te classificeren zodat u de juiste WIK’s (werkplekinstructiekaarten) kunt maken en/of op zoek kunt gaan naar vervanging.   

Zie de nieuwe SZW lijst

Zie ook de Toxic webinar ‘De nieuwe SZW lijst, wat te doen?’

 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.