arbeidsinspectie logo

Evaluatie meerjarenprogramma RI&E

Onderzoeksbureau AEF heeft het meerjarenprogramma RI&E geëvalueerd in het rapport ‘Een stevig fundament’. Het onderzoeksbureau oordeelt dat de inhoudelijke aanpak van het programma logisch, samenhangend en volledig is en dat de drie programmalijnen de voor verbetering van de naleving relevante aspecten adresseren. De effectiviteit van het programma kan nog niet worden beoordeeld, omdat hierover nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.