PFAS verbod

Europese landen gestart met grootste stoffenverbod ooit!

Voorstel PFAS verbod gepubliceerd

Nederland heeft samen met Duitsland, Denemarken en Noorwegen op 13 januari bij ECHA (European Chemicals Agency) de eerste formele stap voor een Europees verbod op PFAS gezet middels een restrictievoorstel. Dit restrictievoorstel is deze week (op 7 februari) gepubliceerd door de ECHA. Doel van het verbod is uiteindelijk een verbod op het gebruik van deze stoffen om de risico’s voor mens en milieu te beperken. Het voorstel richt zich op de hele groep van de ongeveer 10.000 per- en polyfluoralkylstoffen PFAS. Met deze actie zal dit het grootste stoffenverbod ooit zijn in Europa.

3 fasen om verbod te realiseren

Om tot een verbod van de PFAS te komen doorloopt de aanvraag in drie fasen. De eerste fase is het opstellen en indienen van een restrictievoorstel, waarvoor wetenschappelijke literatuur is geraadpleegd en informatie ingewonnen bij bedrijven, overheden en organisaties.


Na publicatie van het PFAS restrictievoorstel door ECHA start de volgende fase van openbare raadplegingen, waarin iedereen inspraak kan hebben in het dossier en informatie kan aanleveren, die verwerkt moet worden. Daarna stellen de wetenschappelijke comités va de ECHA hun advies op. Deze fase is nu gestart.


Vervolgens, in de derde fase, maakt de Europese Commissie een definitief voorstel, waar de lidstaten over stemmen. Pas daarna treedt het PFAS verbod in werking. . Er wordt verwacht dat het formele verbod vanaf 2025 zal starten.


De tijdlijn ziet er zo uit:

De details van het voorstel zijn gepubliceerd op de website van de ECHA.

Bronnen: RIVM en ECHA

8-2-23

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.