Op 6 juni 2024 is een nieuwe EU-verordening van kracht geworden betreffende het gebruik van siloxanen D4 (octamethylcyclotetrasiloxaan), D5 (decamethylcyclopentasiloxaan) en D6 (dodecamethylcyclohexasiloxaan). Deze chemische stoffen worden veel gebruikt in bijvoorbeeld cosmetische producten. De stoffen hebben echter schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu.

EU-reguleert strikter: Siloxanen D4, D5 en D6 in o.a. cosmetische producten aan banden

Op 6 juni 2024 is een nieuwe EU-verordening van kracht geworden betreffende het gebruik van siloxanen D4 (octamethylcyclotetrasiloxaan), D5 (decamethylcyclopentasiloxaan) en D6 (dodecamethylcyclohexasiloxaan). Deze chemische stoffen worden veel gebruikt in bijvoorbeeld cosmetische producten. De stoffen hebben echter schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu.

D4 is al opgenomen in tabel 3 van Annex VI van de CLP-verordening. De stof is zeer giftig voor in het water levende organismen (H410) en kan mogelijk de menselijke vruchtbaarheid schaden (361f). 

De EU beperkte al eerder het gebruik van D4 en D5

De drie stoffen staan ook op de ZZS- en SVHC-lijst, de lijsten met zeer zorgwekkende stoffen / substances of very high concern.  Ze hebben de neiging zich op te hopen in aquatische systemen en in de atmosfeer. In 2018 beperkte de EU al het gebruik van D4 en D5 in afwasbare cosmetische producten, zoals zeep, shampoo en conditioner. Om de uitstoot van deze chemische stoffen in het milieu verder te beperken, werd op 16 mei 2024 een wijziging van bijlage XVII van de REACH-verordening nr. 1907/2006 aangenomen, Verordening (EU) 2024/1328, die dus op 6 juni van kracht is geworden. Bijlage XVII bevat de Lijst van Beperkingen waarop stoffen, mengsels en/of voorwerpen staan waarvoor beperkende maatregelen gelden of waarvan de productie, het in de handel brengen of het gebruik ervan volledig verboden is. Zodra de beperking van de stof is vastgesteld, moet de industrie zich eraan houden. Hieronder vallen alle fabrikanten, importeurs, distributeurs, downstreamgebruikers en detailhandelaren. De EU-lidstaten zijn verantwoordelijk voor handhaving van de beperking. 

De beperking geldt ook voor consumenten- en professionele producten

Naast de verdere beperkingen voor D4 en D5 is ook D6 opgenomen in bijlage XVII. Deze drie siloxanen worden beperkt tot een concentratie van minder dan 0,1% van het gewicht van het product, zowel in afgespoelde als in niet-afgespoelde cosmetische producten, zoals dagcrème, foundation en bodylotion. De beperking geldt ook voor consumenten- en professionele producten zoals oplosmiddelen voor het chemisch reinigen van textiel, leer en bont, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen. 

De beperkingen gelden vanaf 6 juni 2026 voor het op de markt brengen van producten, met volgende overgangsperioden voor het gebruik in de verschillende productcategorieën: 

  • 6 juni 2027: cosmetische producten anders dan de afwasbare producten (die zijn reeds beperkt). 
  • 6 juni 2031: medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en diergeneesmiddelen. 
  • 6 juni 2034: gebruik van D5 als oplosmiddel voor chemisch reinigen van textiel, leder en bont. 

Voor een aantal toepassingen geldt het in de handel brengen van D4, D5 en D6 niet, onder andere voor de volgende industriële toepassingen: 

  • als monomeer bij de productie van siliconenpolymeer; 
  • als tussenproduct bij de productie van andere siliciumproducten; 
  • als monomeer bij polymerisatie; 
  • bij de formulering of (her)verpakking van mengsels; 
  • bij de vervaardiging van voorwerpen; 
  • bij de behandeling van niet-metalen oppervlakken. 

Verordening (EU) 2024/1328 is te downloaden op de website van EUR-Lex

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.