EU-OSHA_Logo

EU-OSHA roept op Internationale Vrouwendag op tot bescherming van vrouwen tegen werkgerelateerde kanker

Wereldwijd staan miljoenen mensen stil bij de Internationale Vrouwendag, die op 8 maart wordt gevierd. Die dag biedt een uitstekende gelegenheid om gelijke kansen voor vrouwen te bevorderen en de door vrouwen geleverde prestaties in de schijnwerpers te zetten.

Dit jaar richt EU-OSHA de focus op genderongelijkheid op de werkplek, met bijzonder aandacht voor het risico van vrouwen op werkgerelateerde kanker. Vrouwen werken vaak in dienstverlenende sectoren, zoals de schoonmaakbranche of de gezondheidszorg, waar zij aan risico’s zijn blootgesteld. Deze sectoren zijn echter ondervertegenwoordigd in onderzoek. Binnen de verschillende sectoren verrichten zij soms andere taken dan mannen, waarbij zij mogelijke aan verborgen risico’s worden blootgesteld. Ook kan het zijn dat het vrouwelijke lichaam anders op een dergelijke bloostelling reageert dan dat van mannen.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.