dcmr

Eisen voor opslag van gevaarlijke stoffen verduidelijkt (voor glastuinbouw)

Op glastuinbouwbedrijven worden verschillende stoffen gebruikt voor uiteenlopende doelen, zoals bemesting, gewasbescherming en reiniging. Het Activiteitenbesluit heeft voor elke stof

Op glastuinbouwbedrijven worden verschillende stoffen gebruikt voor uiteenlopende doelen, zoals bemesting, gewasbescherming en reiniging. Het Activiteitenbesluit heeft voor elke stof (en toepassing) andere eisen met betrekking tot opslag.  Die wetteksten zijn lastig leesbaar. Om het makkelijker te maken de juiste regels toe te passen heeft DCMR een factsheet gemaakt voor de opslag van gevaarlijke stoffen. 

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.