Eén op de drie chemische producten is niet correct geëtiketteerd

Uit een EU-handhavingsproject is naar voren gekomen dat één op de drie geïnspecteerde mengsels, zoals was- en schoonmaakproducten, niet correct zijn geëtiketteerd. Bij de inspecties is tevens gebleken dat de buitenverpakking van tal van vloeibare wasmiddelen niet bestand was tegen herhaaldelijk gebruik.

Lees meer

Toxic Productregistratie controleert de veiligheidgegevens op het SDS voor u.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.