echa-reach (1)

ECHA zoekt input over voorstel PFAS-beperking

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen nodigt geïnteresseerde partijen uit om vóór 25 september 2023 wetenschappelijke en technische informatie over de vervaardiging, het op de markt brengen en het gebruik van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in te dienen.

De zes maanden durende raadpleging over het beperkingsvoorstel, opgesteld door de Deense, Duitse, Nederlandse, Noorse en Zweedse autoriteiten, begint op 22 maart 2023 en sluit op 25 september 2023.

De raadpleging is bedoeld om iedereen met informatie over PFAS in de gelegenheid te stellen zijn zegje te doen. Van bijzonder belang is informatie die relevant is voor de risico’s, sociaal-economische aspecten en alternatieve stoffen.

De wetenschappelijke comités voor risicobeoordeling (RAC) en voor sociaaleconomische analyse (SEAC) van ECHA zullen de input van de raadpleging gebruiken om de voorgestelde beperking te evalueren en er een mening over te vormen.

Op 5 april vindt er van 11:00 tot 13:00 uur Helsinki-tijd een online informatiesessie plaats. Tijdens de sessie zullen deskundigen van ECHA en de vijf nationale autoriteiten uitleg geven over het beperkingsproces, de inhoud van het voorstel en hoe deel te nemen aan de raadpleging. Ook beantwoorden ze vragen van de deelnemers.

De sessie wordt in het Engels gehouden en kan zonder registratie rechtstreeks vanaf de homepage van ECHA worden bekeken. Voorafgaand aan de sessie vragen worden gesteld aan het expertpanel.

Kijk hier voor meer informatie en de link

Bron: ECHA-nieuws

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.