ECHA

ECHA gaat controleren of leveranciers hun producten hebben aangemeld bij de gifcentra

Het Enforcement Forum van de European Chemicals Agency (ECHA) heeft aangekondigd dat ze een nieuw project voorbereiden om de meldingen van gevaarlijke chemische mengsels bij nationale autoriteiten te controleren.  

Doel 

Het doel van dit project is om ervoor te zorgen dat leveranciers voldoen aan de vereiste meldingen van gevaarlijke mengsels bij de centra voor vergiftigingeninformatie. Deze meldingen zijn essentieel voor het delen van informatie over gevaarlijke stoffen met de juiste autoriteiten, waaronder gifcentra. Hierdoor kunnen deze centra effectief reageren op noodsituaties waarbij deze stoffen betrokken zijn. 

Inspecteurs zullen grondig de notificaties, etiketten van mengsels en veiligheidsinformatiebladen controleren om naleving te waarborgen. ECHA zal in de komende maanden de precieze omvang van het project bepalen. Het project staat gepland om te beginnen in januari 2025 en zal een periode van zes maanden beslaan. 

Handhavingsproject 

Naast dit project heeft het Enforcement Forum ook aangekondigd dat inspecties voor een handhavingsproject met betrekking tot online verkoop in 2025 van start zullen gaan. Inspecteurs zullen producten die online worden verkocht controleren op stoffen waarvan het gebruik beperkt is in de REACH- en POP-verordeningen (Verordeningen van de EU betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (Persistent Organic Pollutants)). Tijdens deze controles zullen zij nagaan of mengsels correct zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens de geldende voorschriften, en of de relevante informatie online beschikbaar is. 

Dit nieuws onderstreept het belang van nauwkeurige rapportage en naleving van regelgeving voor leveranciers die actief zijn in de chemische sector en die gebruikmaken van Toxic voor essentiële updates en informatie. Blijf op de hoogte van verdere ontwikkelingen via Toxic voor eventuele updates en richtlijnen met betrekking tot deze aankomende inspectieprojecten.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.