artikel_Kerhoff_rapport_600x400-560x373

Doe meer met RI&E en PAGO tegen beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

RI&E en PAGO helpen ongevallen en gezondheidsklachten op het werk voorkomen.

Hoe kunnen we deze instrumenten beter inzetten bij de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen? De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) heeft daarover een onderzoek laten uitvoeren.

De RI&E is verplicht voor alle werkgevers in Nederland en beschrijft de risico’s van werk. Een onderdeel van de RI&E is het PAGO, dat gericht is op het identificeren van gezondheidsklachten door werk. RI&E en PAGO zijn preventieve middelen om kennis over risico’s te vergroten. En om ongevallen en verzuim/gezondheidsklachten door werk te voorkomen.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.