SZW inspectie

Document basisInspectieModule (BIM) Arbozorg

Kent u het document basisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand al?

Hier staat in op welke wijze inspectie SZW zij inspecties uitvoert. Zie met name pagina 8 en 9. 

Bvoorbeeld de inspectievragen:

1

W050101

Is er een schriftelijke Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opgesteld?

2

W1401A

Is de RI&E getoetst?

3

W1401

Is de RI&E op de juiste wijze getoetst?

4

W050301

Bevat de RI&E een Plan van Aanpak (PvA)?

5

W050302

Bevat het PvA maatregelen met realisatietermijnen?

6

W050101

Worden risico’s voor bijzondere groepen werknemers (bijvoorbeeld zwangeren en jeugdigen) in de RI&E geïnventariseerd?

7

W130901

Bevat de RI&E passages waarin aangegeven wordt hoeveel deskundige medewerkers (lees: preventiemedewerkers) er nodig zijn voor vervulling van hun taken, en wat hun deskundigheid en beschikbare capaciteit/tijd is?

 

Download het document

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.