Document basisInspectieModule (BIM) Arbozorg

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

SZW inspectie

Deel op social media:

Kent u het document basisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand al?

Hier staat in op welke wijze inspectie SZW zij inspecties uitvoert. Zie met name pagina 8 en 9. 

Bvoorbeeld de inspectievragen:

1

W050101

Is er een schriftelijke Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opgesteld?

2

W1401A

Is de RI&E getoetst?

3

W1401

Is de RI&E op de juiste wijze getoetst?

4

W050301

Bevat de RI&E een Plan van Aanpak (PvA)?

5

W050302

Bevat het PvA maatregelen met realisatietermijnen?

6

W050101

Worden risico’s voor bijzondere groepen werknemers (bijvoorbeeld zwangeren en jeugdigen) in de RI&E geïnventariseerd?

7

W130901

Bevat de RI&E passages waarin aangegeven wordt hoeveel deskundige medewerkers (lees: preventiemedewerkers) er nodig zijn voor vervulling van hun taken, en wat hun deskundigheid en beschikbare capaciteit/tijd is?

 

Download het document

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.