Document basisInspectieModule (BIM) Arbozorg

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

SZW inspectie

Kent u het document basisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand al?

Hier staat in op welke wijze inspectie SZW zij inspecties uitvoert. Zie met name pagina 8 en 9. 

Bvoorbeeld de inspectievragen:

1

W050101

Is er een schriftelijke Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opgesteld?

2

W1401A

Is de RI&E getoetst?

3

W1401

Is de RI&E op de juiste wijze getoetst?

4

W050301

Bevat de RI&E een Plan van Aanpak (PvA)?

5

W050302

Bevat het PvA maatregelen met realisatietermijnen?

6

W050101

Worden risico’s voor bijzondere groepen werknemers (bijvoorbeeld zwangeren en jeugdigen) in de RI&E geïnventariseerd?

7

W130901

Bevat de RI&E passages waarin aangegeven wordt hoeveel deskundige medewerkers (lees: preventiemedewerkers) er nodig zijn voor vervulling van hun taken, en wat hun deskundigheid en beschikbare capaciteit/tijd is?

 

Download het document

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.