UFI code

De UFI-code: wat levert het jou op? 

De recente invoering van de Unieke Formule-Identificatie (UFI)-code heeft belangrijke gevolgen voor eindgebruikers van chemische stoffen. Deze nieuwe regelgeving, ontworpen om de traceerbaarheid en veiligheid van producten te verbeteren, brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor consumenten en bedrijven die chemische stoffen gebruiken.  

Wat is de UFI-code? 

De UFI-code, een essentieel onderdeel van de Europese CLP-regelgeving voor chemische producten, is bedoeld om een ondubbelzinnige koppeling te bieden tussen de informatie over een mengsel en het bijbehorende product op de markt. Dit maakt het mogelijk om snel en nauwkeurig te reageren in geval van een incident, waardoor de veiligheid van eindgebruikers wordt verbeterd. De UFI-code is een unieke alfanumerieke code die bestaat uit 16 karakters. De code moet verplicht op het etiket van gevaarlijke mengsels worden vermeld. De code versnelt de identificatie van het mengsel in noodgevallen, waardoor snelle en doeltreffende actie mogelijk is om onmiddellijk passende hulp te bieden en de gevolgen van een noodsituatie zo veel mogelijk te beperken. Bovendien dient de UFI als het beginpunt voor de aanmelding bij de nieuwe Poison Centres Notification (PCN)-databank. De productenten van de stoffen zijn verplicht vanaf 1 januari 2025 alle chemische stoffen te hebben voorzien van een UFI-code en te hebben aangemeld bij het PCN-portaal. 

Wat betekent dit voor jou? 

Voor eindgebruikers betekent de invoering van de UFI-code dat zij mogelijk nieuwe informatie moeten ontvangen van leveranciers over de chemische stoffen die zij gebruiken. Deze informatie omvat onder andere de volledige chemische samenstelling van mengsels, inclusief exacte concentraties van gevaarlijke en ongevaarlijke bestanddelen. Bovendien kan het zijn dat producten nu moeten worden geclassificeerd en geëtiketteerd volgens strengere normen. 

Het doel van deze veranderingen is om eindgebruikers te voorzien van betrouwbare informatie over de producten die zij gebruiken, waardoor zij zich bewuster kunnen zijn van mogelijke risico’s en veiligheidsmaatregelen kunnen treffen indien nodig. 

Hoewel deze nieuwe regelgeving mogelijk enige aanpassing vergt, wordt verwacht dat het uiteindelijk zal bijdragen aan een veiligere en transparantere omgeving voor het gebruik van chemische stoffen binnen de EU. Eindgebruikers worden aangemoedigd om zich op de hoogte te stellen van deze wijzigingen en samen te werken met hun leveranciers om een soepele overgang te garanderen. 

De invoering van de UFI-code is een belangrijke stap in de voortdurende inspanningen om de veiligheid van chemische stoffen te verbeteren en de gezondheid en het welzijn van eindgebruikers te waarborgen. 

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.