De Rijksoverheid heeft het Chemieloket opgezet

De Rijksoverheid heeft het Chemieloket opgezet in overleg met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) en de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF). Het ministerie van Economische Zaken faciliteert dit loket. Het Chemieloket is een samenwerking van het programma Ruimte in Regels, de Topsector Chemie en de ministeries van EZ, I&M en SZW. 

Voor de chemische industrie geldt allerlei wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving komt zorgvuldig tot stand, maar sluit niet altijd aan op gewenste innovatieve ontwikkelingen.  See more at: http://www.ruimteinregels.nl/chemieloket/#sthash.AxQ63XBY.dpuf

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.