De Rijksoverheid de REACH- en CLP-helpdesk samengevoegd tot één website

De Rijksoverheid heeft per 1 januari 2016 de REACH- en CLP-helpdesk samengevoegd tot één website: www.chemischestoffengoedgeregeld.nl. Hierop kunnen ondernemers die chemische stoffen gebruiken, produceren, importeren of verhandelen, nu eenvoudig zien aan welke verplichtingen zij moeten voldoen. De regelgeving voor REACH en CLP is door het RIVM vertaald naar een helder stappenplan. Men kan hier ook online vragen stellen over de REACH- en CLP-verordeningen.

De deadline voor REACH-registratie is 31 mei 2018. Registratie van de chemische stof, waaronder het gebruik, de gevaren en hoe er veilig mee kan worden omgegaan, is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de chemische stof na deze datum nog op de markt mag worden geplaatst.

Destijds is gekozen voor twee helpdesks omdat REACH en CLP onder twee verschillende ministeries vallen, namelijk Infrastructuur en Milieu (IenM) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor bedrijven is het echter prettiger dat ze niet hoeven uit te zoeken bij welke helpdesk ze moeten aankloppen.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.