Knipsel

De Gezondheidsraad Werkwijze advisering over bescherming tegen schadelijke stoffen

Werknemers kunnen tijdens het werk worden blootgesteld aan tal  van stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor hun gezondheid. De Gezondheidsraad heeft een vaste rol bij de advisering over de  bescherming van werknemers tegen dergelijke negatieve invloeden.  Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de raad de toxische  eigenschappen en gezondheidseffecten van verschillende stoffen. De vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) leidt gezondheidskundige advieswaarden af.

Op basis daarvan kan de minister grenswaarden vaststellen (maximaal toegestane  concentraties in de lucht op de werkplek). Twee vaste sub-commissies,  Classificatie carcinogene stoffen en Classificatie reproductietoxische stoffen, stellen classificatievoorstellen op. Op basis daarvan kan de  minister besluiten stoffen op te nemen in de officiële lijst van ‘kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen’. 

Lees meer

 

 

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.