De Gezondheidsraad Werkwijze advisering over bescherming tegen schadelijke stoffen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Knipsel

Werknemers kunnen tijdens het werk worden blootgesteld aan tal  van stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor hun gezondheid. De Gezondheidsraad heeft een vaste rol bij de advisering over de  bescherming van werknemers tegen dergelijke negatieve invloeden.  Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de raad de toxische  eigenschappen en gezondheidseffecten van verschillende stoffen. De vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) leidt gezondheidskundige advieswaarden af.

Op basis daarvan kan de minister grenswaarden vaststellen (maximaal toegestane  concentraties in de lucht op de werkplek). Twee vaste sub-commissies,  Classificatie carcinogene stoffen en Classificatie reproductietoxische stoffen, stellen classificatievoorstellen op. Op basis daarvan kan de  minister besluiten stoffen op te nemen in de officiële lijst van ‘kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen’. 

Lees meer

 

 

 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.