De EU beschermt haar burgers tegen giftig kwik en effent het pad voor wereldwijde actie

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

mulo-dit-is-kwik_6Nz

Deel op social media:

19 mei heeft de Europese Unie op het VN-hoofdkwartier in New York de aanzet gegeven tot de inwerkingtreding van het wereldwijde verdrag tot vermindering van de blootstelling aan kwik. De bekrachtiging van het Verdrag van Minimata inzake kwik bevestigt de toonaangevende rol die Europa speelt in de bescherming van de gezondheid van de burgers en het milieu over de hele wereld. Op initiatief van de EU is in 2013 een nieuw wereldwijd verdrag over kwik, het Verdrag van Minamata inzake kwik, gesloten. 

Lees meer. 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.