De eerste SZW-lijst van 2023 is verschenen

Op 2 januari 2023, verscheen de nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen.

Er zijn weinig wijzigingen in deze publicatie ten opzichte van de vorige publicatie van juli 2022.

Er is één wijziging in de lijst van kankerverwekkende stoffen:

De stof nikkeldinitraat met CAS 13138-45-9 is samengevoegd met de stof salpeterzuur, nikkelzout met CAS 14216-75-2, conform Bijlage VI van CLP.

In de lijsten van kankerverwekkende processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Wel zijn in de lijst met voor de voortplanting giftige stoffen de synoniemen in een aparte kolom opgenomen, zodat deze lijst nu overeenkomt met de lijst van kankerverwekkende stoffen.

Bekijk de nieuwe SZW-lijst

2 januari 2023

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.