De Commissie wil werknemers beter beschermen tegen kankerverwekkende chemische stoffen

Kanker is de belangrijkste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU (53 % van het totaal), en dus de belangrijkste gezondheidsrisico voor werkenden in de Europese Unie.

Om werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende stoffen, stelt de Commissie vandaag voor de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia (2004/37/EG) te wijzigen om blootstelling aan 13 kankerverwekkende chemische stoffen op het werk te beperken.

De Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen zei hierover: “Kanker heeft enorme gevolgen voor werkenden, hun families, het bedrijfsleven en de maatschappij. Met dit voorstel zullen wij in de komende 50 jaar 100 000 mensenlevens redden. Bescherming van werkenden speelt een centrale rol bij het streven van de Commissie naar een sterk sociaal Europa.”

Concreet stelt de Commissie voor de blootstelling aan 13 kankerverwekkende chemische stoffen aan te pakken door in de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia nieuwe of gewijzigde grenswaarden vast te stellen. Deze grenswaarden geven maximumconcentraties voor bepaalde chemische stoffen in de lucht op de werkplek. Het voorstel is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en op de resultaten van breed overleg met wetenschappers, werkgevers, werknemers, vertegenwoordigers van de lidstaten en arbeidsinspecteurs.

Meer informatie 

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.