Conferentie gericht op terugdringing van werkgerelateerde kanker en op het stellen van meer grenswaarden aan het werken met kankerverwekkende stoffen.

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Aanpak werkgerelateerde kanker

    23 mei 2016 – 25 mei 2016

    Europagebouw, Amsterdam

Jaarlijks overlijden in de Europese Unie tussen de 50.000 en 100.000 werknemers door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Bescherming van EU-werknemers tegen dergelijke stoffen is van groot belang.

Meer informatie: http://www.arboportaal.nl/actueel/activiteiten/2016/05/23/aanpak-werkger…

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.