CSRD

Chemische industrie en duurzaamheid: een match made in heaven

Als veiligheidsprofessional krijg je waarschijnlijk steeds vaker te maken met duurzaamheidsvraagstukken. Zeker nu de eerste grote bedrijven volgens de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten rapporteren, zal je waarschijnlijk vragen gaan krijgen over de milieu-impact van jullie producten en processen. 

Het verband tussen chemie en duurzaamheid wordt hierdoor ook steeds interessanter. Zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een eerste verkenning uitgevoerd om de kansen en risico’s van grote maatschappelijke transities, met betrekking tot het gebruik van chemische stoffen voor mens en milieu, in kaart te brengen.  

Ook Christophe De Bie (Algemeen Voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging) betoogt nu dat de chemische industrie een noodzakelijke partner is in de duurzaamheidstransitie. 

Verplaatsing van het probleem 

Het risico van de Europese ambitie op het gebied van duurzaamheid is dat de chemische industrie de productie naar landen buiten Europa zal verplaatsen. Bij voorkeur naar landen waar minder strenge milieuregelgeving geldt.  

Hierdoor verplaats je niet alleen het probleem, maar je maakt het ook groter. Ons klimaat is immers een gedeeld probleem voor de hele wereld. Als we de impact hier in Europa verminderen, maar deze wordt vele malen groter op een andere plek in de wereld, dan is het netto effect op ons klimaat natuurlijk zeer negatief. Om nog maar niet te spreken van de impact van toegenomen transport als productie buiten Europa plaatsvindt. 

Daarbij is de afgelopen decennia gebleken dat de chemische industrie één van de meest lerende en innovatieve sectoren is. De overheid kan dus beter inzetten op het faciliteren van deze innovatie, dan het afstoten van deze sector naar het buitenland. Dat zou voor het klimaat de beste keuze zijn. 

Economische impact 

Daarbij speelt de chemische industrie speelt een onmiskenbare rol in de werkgelegenheid en innovatie kracht van Europa. Natuurlijk kunnen we niet werken en innoveren als de wereld onleefbaar wordt door onze impact op het milieu. Daarom moeten de belangen goed gewogen worden en daarbij mag de economische impact niet overgeslagen worden. 

Kritisch denken over duurzaamheid 

Vanuit Toxic zijn wij al jaren jouw partner op het gebied van chemische veiligheid. Omdat we zien dat duurzaamheid ook voor veiligheidsprofessionals een steeds belangrijker thema wordt, gaan wij ook over dit onderwerp de ontwikkelingen voor je volgen. Heb je vragen over de impact van de nieuwe CSRD-wetgeving voor jouw werkzaamheden?

Of krijg je al vragen vanuit jouw organisatie of klanten over de milieu-impact van jullie producten en processen? Neem dan gerust contact met ons op via 070 – 378 01 62 of toxic@sdu.nl. We denken graag met je mee! 

Bron: Sciencelink

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.