Charlotte Kottier programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen bij De Nederlandse Arbeidsinspectie

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

charlotte-kottier

Deel op social media:

Charlotte Kottier start op 1 januari 2022 als programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Charlotte Kottier start op 1 januari 2022 als programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (tot 1-1-2022 Inspectie SZW).

De programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen (BmGS) is verantwoordelijk voor de inzet van de inspectie op het terrein van procesveiligheid en beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze inzet bestaat uit een combinatie van een groot scala aan interventies zoals het uitvoeren van inspectieprojecten, branchegericht of onderwerpgericht, risico- en informatiegestuurd werken en de samenwerking met andere inspectiediensten.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.