ECHA voegt vijf gevaarlijke chemische stoffen toe aan de kandidatenlijst 

Samenvatting van de verplichtingen die voortvloeien uit opname van SVHC's in de Kandidatenlijst

De European Chemicals Agency (ECHA) heeft vijf nieuwe chemische stoffen toegevoegd aan de Kandidatenlijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)). Met deze toevoeging stijgt het totale aantal vermeldingen op de lijst naar 240, de stoffen zijn op deze lijst opgenomen omdat deze een potentieel gevaar vormen voor mens en milieu. 

De toegevoegde stoffen

Onder de toegevoegde stoffen bevinden zich enkele met alarmerende eigenschappen. Eén van de stoffen is geïdentificeerd als giftig voor de voortplanting. Daarnaast zijn drie van de toegevoegde stoffen geclassificeerd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend. Dit betekent dat ze zich ophopen in levende organismen en in de omgeving aanwezig blijven gedurende lange perioden, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mens en dier. Ook is één van de toegevoegde stoffen zowel giftig voor de voortplanting als persistent, bioaccumulerend en giftig. Deze chemische stoffen bevinden zich in diverse producten die vaak in het dagelijks leven worden gebruikt, waaronder inkt en toner, lijm en kit, en/of was- en schoonmaakmiddelen. 

Impact voor organisaties en consumenten 

Het opnemen van deze stoffen op de SVHC-lijst heeft implicaties voor fabrikanten, distributeurs en consumenten. Fabrikanten zullen verplicht zijn om de aanwezigheid van deze stoffen in hun producten te identificeren en mogelijk alternatieven te onderzoeken. Distributeurs zullen worden aangespoord om informatie over deze stoffen door te geven aan consumenten, zodat zij geïnformeerde keuzes kunnen maken bij de aankoop van producten. Consumenten op hun beurt kunnen zich bewuster worden van de mogelijke risico’s verbonden aan het gebruik van bepaalde producten en kunnen ervoor kiezen om veiligere alternatieven te gebruiken. 

Bedrijven die deze stoffen gebruiken, hebben wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit hun opname in de kandidatenlijst. Dit omvat niet alleen het verstrekken van voldoende informatie aan klanten en consumenten om een veilig gebruik van de producten mogelijk te maken, maar ook het melden aan ECHA van de aanwezigheid van deze stoffen in voorwerpen. Daarnaast moeten leveranciers informatie over deze voorwerpen indienen bij ECHA voor de SCIP-databank, die toegankelijk is voor afvalverwerkers en consumenten. De SCIP-databank, wat staat voor Substances of Concern In articles, as such or in complex objects, is een databank die is opgezet in overeenstemming met de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA). Het doel van de SCIP-databank is om informatie te verstrekken over de aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen in producten die op de Europese markt worden gebracht. 

Leveranciers van producten die stoffen van de kandidatenlijst bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% g/g zijn verplicht om informatie over deze producten te verstrekken aan de SCIP-databank. Deze informatie is bedoeld om afvalverwerkers te helpen bij het identificeren en veilig verwerken van producten die potentieel gevaarlijke stoffen bevatten, en het biedt consumenten transparantie over de aanwezigheid van dergelijke stoffen in producten die zij gebruiken. 

Let op! Actualiseer de Veiligheidsinformatiebladen!

Veiligheidsinformatiebladen moeten worden bijgewerkt om de identificatie van de stof als SVHC weer te geven, en producenten en importeurs moeten maatregelen nemen om emissies van deze stoffen te minimaliseren, met aanbevelingen voor downstreamgebruikers om risico’s te beheersen. 

De stoffenlijst 

Naam van de stofEG-NRCAS-NRReden voor opname
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol*  700-960-7  -  vPvB (Article 57e)  
Bumetrizole (UV-326)  223-445-4  3896-11-5  vPvB (Article 57e)  
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one  438-340-0  119344-86-4  Toxic for reproduction (Article 57c)  
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)  221-573-5  3147-75-9  vPvB (Article 57e)  
2,4,6-tri-tert-butylphenol  211-989-5  732-26-3  Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d)  
            
*Behorend tot deze stof(groep) is:           
Phenol, methylstyrenated  270-966-8  68512-30-1  vPvB (Article 57e)  

Bron:
Echa.europa.eu

Boek nu een gratis Toxic productregistratie demo. Zo weet u binnen 1 uur wat wij voor u kunnen betekenen.

Of bel bij verdere vragen met het Toxic team op 070 – 378 01 62.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.