Certificatie kerndeskundigen RI&E per 1 juli 2022

Arbokerndeskundigen die de RI&E van bedrijven beoordelen, krijgen een certificaat om de kwaliteit van hun werk te borgen. Het nieuwe certificatieschema komt in de plaats van de certificatieschema’s voor arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen. Een vergelijking tussen de inhoud van de oude schema’s en het nieuwe schema is niet goed mogelijk, omdat het nieuwe certificatieschema vanaf de basis nieuw is opgezet. Dit nieuwe certificatieschema treedt in werking per 1 juli 2022.

Met de publicatie van het nieuwe certificatieschema in de Staatscourant is de gecertificeerde kerndeskundige bijna een feit. Met de bekendmaking van de criteria voor het toetsen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn ook de criteria voor het opstellen van de RI&E bekend. Wat betekent dit voor arboprofessionals en voor bedrijven? 

Zie bekendmaking Staatscourant

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.