CCSE Prijsvraag met Antwoord

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

logo_CCSE-staand-kleiner def

Prijsvraag CCSE

Blootstellingsberekening

 In een hal wordt met open systemen gewerkt met gevaarlijke stoffen A en B. 

Stof A heeft bij 200C een dampspanning van 57 mbar en heeft een wettelijke grenswaarde van 15 mg/m3. 1 mg/m3 is gelijk aan 0,763 ppm.

Stof B heeft bij 200C een dampspanning van 210 mbar en heeft een indicatieve grenswaarde van 200 mg/m3 (H en C-notatie). 1 mg/m3 is gelijk aan 0,41 ppm.

Aanvullende gegevens. Er is geen plaatselijke afzuiging. De ruimteventilatie is 2 à 4-voudig. 

 Vragen:

1.       Hoe groot is de concentratie in de ademzone van medewerkers die met die stoffen werken in                  mg/m3?

         Geef daarbij aan of het wel of niet zinvol is de deelconcentraties in de ademzone op te tellen.

2.         Welke stof is gevaarlijker rekening houdend met de grenswaarde en de dampspanning?

         Beargumenteer uw antwoord


 Antwoorden

Blootstellingsberekening

A.      57 mbar geeft 57 ppm als concentratie in de ademzone. Dit komt overeen met 57/0,763 mg/m3= 74,7 mg/m3

B.      210 mbar geeft 210 ppm. als concentratie in de ademzone. Dit komt overeen met 210/0,41 mg/m3 = 512,2 mg/m3

Het optellen van de deelconcentraties is niet zinvol, omdat de concentraties van de afzonderlijke stoffen elk met hun eigen grenswaarde (GW) vergeleken moeten worden.

Dus conc A/GW A  < 1 en  conc. B/GW B < 1

Als er sprak is van eenzelfde mogelijke gezondheidseffecten dan kan de addiotieregel worden toegepast.

Dit betekent dat conc A/GW A  +  conc. B/GW B < 1.

Er zijn helaas geen goede inzendingen geweest.

Meer over Certified Chemical Safety Expert opleiding 

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.