inspecties BRZO def

Bureau BRZO+ heeft onlangs de ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2020’ aangeboden

Bureau BRZO+ heeft onlangs de ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2020’ aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De monitor geeft een beeld hoe de bedrijven het Besluit risico’s zware ongevallen in 2020 hebben nageleefd. De monitor is een onderdeel van de Staat van de Veiligheid.

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat het aantal bedrijven zonder overtredingen is toegenomen ten opzichte van 2019. Bij 38% van de bedrijven zijn geen overtredingen geconstateerd (2019: 33%). Er zijn in totaal 761 overtredingen vastgesteld. Ten opzichte van 2019 is dit aantal gedaald (dit was 813). De afname is te zien in de categorieën middelzware (van 217 naar 178) en zware overtredingen (van 8 naar 3). Bij middelzware overtredingen is geen sprake van onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. Bij zware overtredingen is dit wel het geval.

De drie zware overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van de inspectieonderwerpen Maatregelen, Explosieveiligheid en Wabo/Milieu. Bij deze overtredingen is direct ingegrepen, waarmee het onmiddellijke gevaar werd weggenomen.

Lees meer en download de monitor

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.