Brzo 2015 en ISO 45001, botsen de belangen of samen sterk?

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Brzo_en_ISO_551177461-272x181

Deel op social media:

Het Besluit risico’s zware ongevallen moet ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen. Naast deze Brzo-wetgeving staat ISO 45001: de norm voor gezond en veilig werken. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Botsen de belangen of versterkt ISO 45001 de Brzo-bedrijven, en andersom?

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.