Brand in Ter Aar: hoe voorkomen we dit in het vervolg?

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Een brand in een plastic fabriek kan zeer giftig zijn vanwege de verschillende chemicaliën en gassen die vrijkomen bij de verbranding van plastic en andere materialen. Deze chemicaliën en gassen zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren in de omgeving van de fabriek. Enkele van de gevaarlijke stoffen die kunnen vrijkomen bij een brand in een plastic fabriek zijn bijvoorbeeld dioxines, furanen, benzeen, formaldehyde en vluchtige organische stoffen (VOS).

Zonder verder in te gaan op de maatregelen die de fabriek in Ter Aar reeds had genomen, hebben we gekeken naar hoe we in het algemeen de giftigheid van zo’n brand kunnen verminderen. De volgende maatregelen moeten daarvoor worden genomen:

  1. Ten eerste is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende brandbestrijdingsapparatuur en -systemen beschikbaar zijn om branden te voorkomen en te bestrijden. Dit omvat het installeren van sprinklers en brandmelders en het trainen van personeel in brandveiligheid.
  2. Ten tweede is het belangrijk om de hoeveelheid brandbaar materiaal in de fabriek te minimaliseren en om brandbare materialen op de juiste manier op te slaan. Dit kan worden bereikt door een goed onderhoudsplan te hebben voor machines en apparatuur om te voorkomen dat ze oververhit raken en door regelmatig schoon te maken om ophoping van stof en andere brandbare materialen te voorkomen.
  3. Ten derde is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende ventilatie is in de fabriek om de verspreiding van giftige gassen te voorkomen in geval van een brand. Dit kan worden bereikt door het installeren van ventilatiesystemen en door ervoor te zorgen dat er voldoende nooduitgangen zijn om werknemers snel en veilig uit de fabriek te evacueren in geval van een noodsituatie.
  4. Ten slotte is het belangrijk om regelmatig risicobeoordelingen uit te voeren om potentiële risico’s te identificeren en te beoordelen en om continu te werken aan het verbeteren van de veiligheid van de fabriek.

Het belang van het uitvoeren van een RI&E is door de brand in Ter Aar nog eens benadrukt. Wil je meer lezen over RI&E voor Gevaarlijke stoffen? Download de gratis whitepaper.

13-06-2023

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.