watkosteenrie (2)

Boetebedragen bij ontbreken RI&E

De Beleidsregel boeteoplegging Arbo wetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd: u krijgt nu eerder een hogere boete.

Deze zijn per categorie als volgt :

» RI&E-plichten onvoldoende nageleefd? Van categorie 4 naar 5: max. € 4.500,-  (was € 3.000,-).

» Geen RI&E? Dat is nu een overtreding met directe boete. Van categorie 2 naar: max. € 3.000,-  (was € 750,-).

» Geen plan van aanpak? Overtreding met directe boete. Van categorie 2 naar: max. € 3.000 (was € 750,-).

» Geen RI&E én geen plan van aanpak?

Eén overtreding: geen RI&E.

» Andere tekortkomingen RI&E en/of plan van aanpak? Van categorie 2 naar max.€ 1.500,-  (was € 750,-).

De boete voor slechte naleving van de RI&E bij werken met gevaarlijke stoffen stijgt ook een categorie. Maar pas na een waarschuwing of aanwijzing.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.