MVWS -RIVM

Blootstelling schouwartsen aan radioactieve stoffen laag

Schouwartsen worden blootgesteld aan radioactieve stoffen als zij te maken krijgen met een overledene die deze stoffen kort daarvoor toegediend heeft gekregen.

De blootstelling van schouwartsen aan radioactieve straling is echter lager dan de maximale beroepsmatige blootstelling per behandeling die toegestaan is binnen de Europese Unie. Dat stelt het RIVM in een rapport over de potentiële stralingsbelasting van naasten, uitvaartmedewerkers en omwonenden van crematoria bij het overlijden van een patiënt die is onderzocht of behandeld met radioactieve stoffen.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.