Crow

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij werken in de grond.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij werken in de grond Bij de meeste werkzaamheden in en met de bodem lopen werknemers het risico blootgesteld te worden aan gevaarlijke stoffen. Het gaat onder meer om sanering van vervuilde grond, baggeren, het leggen van kabels en leidingen, funderingswerkzaamheden, reconstructies van wegen en graafwerkzaamheden.

De CROW 400-richtlijn voor veilig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem is een goed hulpmiddel om de risico’s te bepalen op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. CROW 400 is echter niet de enige optie.

Lees meer in dit document van SZW.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.