Bijgewerkte versies van zowel ZZS-lijst als SVHC-lijst

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Chemische stoffen

Deel op social media:

Op de website van het RIVM is een bijgewerkte lijst met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) beschikbaar. Sinds de vorige versie van 8 juli 2022 zijn er 32 stoffen aan de lijst toegevoegd.

Voor de meeste van deze nieuwe ZZS-stoffen geldt dat ze niet als individuele stof als ZZS worden geïdentificeerd, maar onder een ZZS-stofgroep vallen. Het gaat dan om de volgende stofgroepen:

  • Loodverbindingen
  • Chroom (VI) verbindingen
  • Organische tinverbindingen
  • Nikkelverbindingen

De nieuwe ZZS stoffen zijn natuurlijk ook al toegevoegd aan Toxic.

Ook aan de Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie, de SVHC-lijst, zijn stoffen toegevoegd: 12 stoffen (en 2 stofgroepen). Bij de reden voor opname gaat het in de helft van de gevallen om stoffen die als reprotoxisch worden aangemerkt in de kandidaatslijst.

Bronnen:
https://rvszoeksysteem.rivm.nlEr i/ZZSlijst/TotaleLijst
https://echa.europa.eu/nl/candidate-list-table

2-2-23

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.