Chemische stoffen

Bijgewerkte versies van zowel ZZS-lijst als SVHC-lijst

Op de website van het RIVM is een bijgewerkte lijst met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) beschikbaar. Sinds de vorige versie van 8 juli 2022 zijn er 32 stoffen aan de lijst toegevoegd.

Voor de meeste van deze nieuwe ZZS-stoffen geldt dat ze niet als individuele stof als ZZS worden geïdentificeerd, maar onder een ZZS-stofgroep vallen. Het gaat dan om de volgende stofgroepen:

  • Loodverbindingen
  • Chroom (VI) verbindingen
  • Organische tinverbindingen
  • Nikkelverbindingen

De nieuwe ZZS stoffen zijn natuurlijk ook al toegevoegd aan Toxic.

Ook aan de Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie, de SVHC-lijst, zijn stoffen toegevoegd: 12 stoffen (en 2 stofgroepen). Bij de reden voor opname gaat het in de helft van de gevallen om stoffen die als reprotoxisch worden aangemerkt in de kandidaatslijst.

Bronnen:
https://rvszoeksysteem.rivm.nlEr i/ZZSlijst/TotaleLijst
https://echa.europa.eu/nl/candidate-list-table

2-2-23

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.