Bijgewerkte Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen verschenen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Op de website van het RIVM is deze week een bijgewerkte lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen verschenen. Het gaat hierbij om ruim 90 nieuwe stoffen en stofgroepen. De meeste van deze stoffen behoren tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS lijst.

De stoffen zijn aangemerkt als pZZS wegens de ROI-restrictie. In dit ‘Registry of restriction intentions until outcome’ (register van restrictievoornemens) staan de door de ECHA ontvangen voornemens en beperkingsvoorstellen.

Dat deze stoffen die behoren tot de PFAS-verbindingen in dit register staan, heeft van alles te maken met het beperkingsvoorstel dat Nederland samen met Duitsland, Denemarken en Noorwegen heeft ingediend, en dat onlangs ook gepubliceerd is door de ECHA.

De keuze om stoffen en/of stofgroepen op te nemen op de pZZS-lijst is onder andere gebaseerd op de informatie van onder andere dit Registry of restriction intentions.

De nieuwe pZZS stoffen zijn natuurlijk ook al toegevoegd aan Toxic.

Bekijk de laatste lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen

9-2-2023

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.