Bijgewerkte Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen verschenen

Op de website van het RIVM is deze week een bijgewerkte lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen verschenen. Het gaat hierbij om ruim 90 nieuwe stoffen en stofgroepen. De meeste van deze stoffen behoren tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS lijst.

De stoffen zijn aangemerkt als pZZS wegens de ROI-restrictie. In dit ‘Registry of restriction intentions until outcome’ (register van restrictievoornemens) staan de door de ECHA ontvangen voornemens en beperkingsvoorstellen.

Dat deze stoffen die behoren tot de PFAS-verbindingen in dit register staan, heeft van alles te maken met het beperkingsvoorstel dat Nederland samen met Duitsland, Denemarken en Noorwegen heeft ingediend, en dat onlangs ook gepubliceerd is door de ECHA.

De keuze om stoffen en/of stofgroepen op te nemen op de pZZS-lijst is onder andere gebaseerd op de informatie van onder andere dit Registry of restriction intentions.

De nieuwe pZZS stoffen zijn natuurlijk ook al toegevoegd aan Toxic.

Bekijk de laatste lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen

9-2-2023

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.