Besluit haalbaarheidstoets 1,2-dichloorethaan uitgesteld

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

De SER Subcommissie GSW kwam op 10 maart samen. Op de agenda stond onder andere verdere discussie rondom een mogelijk nieuwe wettelijke grenswaarde van 1,2-dichloorethaan.

Dit besluit is nu uitgesteld naar de eerstvolgende vergadering van de commissie. De leden vroegen hierom, nadat zij uit gesprekken met de sector, nieuwe inzichten over de haalbaarheidsrapportages voor 1,2-dichloorethaan hebben gekregen.

Tijdens deze gesprekken wilden de leden van de SER-GSW achterhalen of voldoende rekening is gehouden met de stand der techniek. Een ander punt was de vraag wat een verdere verlaging van de grenswaarde zou betekenen voor de belasting van de werknemers die dan voor een tijd persoonlijke beschermingsmiddelen zouden moeten dragen. De leden vroegen extra tijd om goed na te denken over de nieuwe informatie. Het moment van besluit over de te adviseren grenswaarde is verschoven naar de eerstvolgende vergadering.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.