Besluit haalbaarheidstoets 1,2-dichloorethaan uitgesteld

De SER Subcommissie GSW kwam op 10 maart samen. Op de agenda stond onder andere verdere discussie rondom een mogelijk nieuwe wettelijke grenswaarde van 1,2-dichloorethaan.

Dit besluit is nu uitgesteld naar de eerstvolgende vergadering van de commissie. De leden vroegen hierom, nadat zij uit gesprekken met de sector, nieuwe inzichten over de haalbaarheidsrapportages voor 1,2-dichloorethaan hebben gekregen.

Tijdens deze gesprekken wilden de leden van de SER-GSW achterhalen of voldoende rekening is gehouden met de stand der techniek. Een ander punt was de vraag wat een verdere verlaging van de grenswaarde zou betekenen voor de belasting van de werknemers die dan voor een tijd persoonlijke beschermingsmiddelen zouden moeten dragen. De leden vroegen extra tijd om goed na te denken over de nieuwe informatie. Het moment van besluit over de te adviseren grenswaarde is verschoven naar de eerstvolgende vergadering.

Lees meer

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.