SZW-logo_4_2

Beoordeling Mededeling strategie voor duurzame chemische stoffen

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).De Commissie heeft op 14 oktober jl. de Strategie voor duurzame chemische stoffen uitgebracht, die onderdeel is van de Europese Green Deal. De strategie kan daarnaast worden gezien als de  inhoudelijke opvolger van het 7e Milieuactieprogramma1 op het terrein van chemische stoffen. Chemische stoffen zijn overal in ons dagelijks leven en spelen een fundamentele rol bij veel van onze activiteiten. Tegelijkertijd kunnen chemicaliën met gevaarlijke eigenschappen schade toebrengen aan de menselijke gezondheid en het milieu. De strategie geeft een routekaart en tijdlijn om de chemische industrie om te vormen en, met behulp van veilige en duurzame producten en productiemethoden, uiterlijk in 2050 ervoor te zorgen dat chemische stoffen geen negatieve effecten meer hebben op de menselijke gezondheid en het ecosysteem. Hiertoe kondigt de Commissie een grote lijst beleidsmatige en wetgevende voornemens aan.

Lees meer

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.