Beheersregime Chroom-6 houdende coatings

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

ProRail, Gasunie, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben een nieuw beheersregime opgesteld voor het beroepsmatig bewerken of verwijderen van chroom-6-houdende coatings en verven. Het nieuwe regime is gebaseerd op nieuwe inzichten en metingen en is gericht op het voorkomen van blootstelling aan chroom-6. Chroom-6-houdende verven en coatings zijn gebruikt voor de conservering van bouwmaterialen en kunnen bij het bewerken of verwijderen vrijkomen.

  • Directe blootstelling kan plaatsvinden tijdens de werkzaamheden aan verven/coatings, omdat stof of damp vrijkomt;
  • Indirecte (secundaire) blootstelling kan plaatsvinden doordat medewerkers in de buurt staan van iemand die door werkzaamheden stof of damp produceert;
  • Ook kunnen medewerkers, doordat zij stof aan hun kleding hebben en met zich meedragen, zichzelf, collega’s of derden later alsnog blootstellen.

Werkgevers moeten volgens de Arbowet maatregelen nemen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Lees het hele artikel van de Sociaal Economische Raad

3-3-2023

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.