Arbeidsinspectie Bedrijven onvoldoende op de hoogte van risico’s

Volgens de Arbeidsinspectie zijn werkgevers vaak onvoldoende op de hoogte van de risico’s van gevaarlijke stoffen. Daardoor hebben ze geen zicht op of de blootstelling acceptabel is of niet. Als voorbeeld noemt de inspectie producenten van lijmen, harsen en kitten en de groothandels van chemische producten. Van de geïnspecteerde bedrijven in 2021 overtreedt zeventig procent de regels.

In Nederland zijn er meer dan 100.000 kleine en middelgrote bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. En daarnaast zijn er ongeveer 400 bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken: stoffen die giftig, brandbaar of explosief zijn. De Arbeidsinspectie heeft niet de capaciteit om al die bedrijven te inspecteren. Daarom schrijft de inspectie dat “de hoop is dat werknemers zelf hun werkgever op gevaar kunnen wijzen.” Ook wil de inspectie brancheorganisaties, vakbonden en ondernemingsraden meer betrekken en is er een app ontwikkeld waarin medewerkers en werkgevers aan zelfinspectie kunnen doen.

Lees meer

Lees ook het inspectie jaarverslag

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.