Arbeidsinspectie Bedrijven onvoldoende op de hoogte van risico’s

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Volgens de Arbeidsinspectie zijn werkgevers vaak onvoldoende op de hoogte van de risico’s van gevaarlijke stoffen. Daardoor hebben ze geen zicht op of de blootstelling acceptabel is of niet. Als voorbeeld noemt de inspectie producenten van lijmen, harsen en kitten en de groothandels van chemische producten. Van de geïnspecteerde bedrijven in 2021 overtreedt zeventig procent de regels.

In Nederland zijn er meer dan 100.000 kleine en middelgrote bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. En daarnaast zijn er ongeveer 400 bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken: stoffen die giftig, brandbaar of explosief zijn. De Arbeidsinspectie heeft niet de capaciteit om al die bedrijven te inspecteren. Daarom schrijft de inspectie dat “de hoop is dat werknemers zelf hun werkgever op gevaar kunnen wijzen.” Ook wil de inspectie brancheorganisaties, vakbonden en ondernemingsraden meer betrekken en is er een app ontwikkeld waarin medewerkers en werkgevers aan zelfinspectie kunnen doen.

Lees meer

Lees ook het inspectie jaarverslag

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.