foto-verbod-op-asbestdaken

Beantwoording kamervragen over asbestdaken, chemische stoffen, nationaal milieubeleidskader en PFAS

Door middel van deze Kamerbrief ga ik in op vragen die op 24 november 2020 door de leden van de vaste commissie

Door middel van deze Kamerbrief ga ik in op vragen die op 24 november 2020 door de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat zijn gesteld1 als onderdeel van het Schriftelijk Overleg Externe Veiligheid. Er zijn vragen gesteld over: De Verkenning zakelijk fonds asbestdaken, Toezegging Algemeen Overleg Externe Veiligheid over chemische stoffen, Nationaal Milieubeleidskader, Beantwoording vragen van de Eerste Kamer over het fonds voor asbestdaken en ontwikkelingen in de asbestregelgeving, de Evaluatie tijdelijk handelingskader PFAS en de Evaluatie subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.